LTH-image

News Details

2018-04-20

Avhandling prisas!


Vi gratulerar Josefin Berner som fått Oscar II:s stipendium för sin avhandling "Automatic Controller Tuning using Relay-based Model identification. Josefin arbetar nu på Knightec i Lund.

Josefin Berner har i sin avhandling tagit fram metoder för automatisk inställning av regulatorer. Att automatiskt ställa in regulatorer är den moderna teknikens svar på processindustrins problem. Detta är ett typexempel på hur digitaliseringen kan hjälpa processindustrin att bli effektivare och mindre energikrävande samtidigt som miljöpåverkan minskar.
I sin avhandling har Josefin Berner kombinerat teoretisk forskning med praktiska försök och verifieringar både i laboratorier och i samarbete med industrin. Josefin Berner är inte bara en skicklig forskare. Hon är dessutom ett föredöme när det gäller att förklara forskningen för icke-tekniker. Hon har bland annat skrivit en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen i form av en ”sagobok”, som har blivit mycket uppmärksammad.

.