lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Karl Johan Åström

Google Scholar Profile

Intervju av Per Lundin 2007

American Society of Mechanical Engineers interview podcast

Direct link to sound clip

Slides from Lectures

Awards

 • Sven Berggren-priset (The Sven Berggren prize) Royal Physiographical
  Society, Lund 2019
 • LTHs Jubileumsmedalj 2011
 • Inducted in the Process Automation Hall of Fame, 2003.
 • The Great Gold Medal (Stora Guldmedaljen) of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences for "his unique work within a broad field of control as researcher, teacher and inspirer.", Stockholm 2002.
 • Sulla "Medaglia Teresiana" University of Pavia, Italy, 2001
 • The IEEE Third Millenium Medal, 2000
 • The Swedish Kings Medal of the Serafimer Order, 1999
 • The IEEE Control Systems Society Achievement Award, 1998 for "contributions to education and research in automatic control".
 • The Nordic Process Control Award, 1997.
 • Sigillum Magnum, University of Bologna, 1996.
 • The 1993 IEEE Medal of Honor "for fundamental contributions to theory and applications of adaptive control technology", 1993.
 • Stora Energipriset (The Great Enerry Prize), 1993, för "pionjärinsatser inom datorbaserad styr- och reglerteknik, från tidiga visioner och grundläggande idéer via nytänkande vid utveckling av reglermodeller och programspråk till tillämpning i de första anläggningarna i praktisk drift". (For pioneering contribution and early visions to control of HVAC systems.) Shared with Lars Jensen.
 • The IEEE Control Systems Award, 1990. "For fundamental contributions in control theory with emphasis on its practical applications".
 • The Giorgio Quazza Medal, IFAC 1987. "For pioneering research in system identification, adaptive control, computer aided control system design, digital control and for his contribution to practical applications of control theory".
 • Årets lärare inom civilingenjörsutbildningen i Datateknik, Elektroteknik och Teknisk Fysik, 1987. (The Teacher of the Year in Engineering Physics, Electrical and Computer Engineering) "För sina stora insatser inom undervisningen i Reglerteknik. Genom sitt arbete som inspiratör och ledare har han vid institutionen skapat en kreativ miljö präglad av högsta kvalité och med många internationella kontakter. Kursutbudet och undervisningen i Reglerteknik är därför av högsta internationella kvalité. Hans insatser att förnya kursutbudet, särskilt den helt nya kursen Adaptiv reglering och kursen Digital reglering där han är en av författarna till kursboken "Computer Controlled Systems" samt laborationsutveckling i grundkursen".
 • The Chester Carlssons Prize in Information Technolory, Royal Swedish Academy of Engineering Science, Stockolm, 1986. "För sina betydelsefulla insatser inom reglerteori och för att han på ett förtjänstfullt sätt omsatt sina forksningsresulat till praktiska tillämpningar inom industrin. Karl Johan Åström " framgångsrika undervisning utgör ett viktigt bidrag till att höja den reglertekniska kompetensnivån inom svensk industri". (For important contributions to control theory and its industrial applications. Åströms successful education has been an important contribution to raise the competence level in automatic control in Swedish industry.)
 • KTH:s stora pris ur 1944 års donation, 1985. "För sin banbrytande forskning rörande  reglerteknisk modellidentifiering och adaptiva regulatorer samt för sin med många exempel visade förmåga att föra reglerteknisk forskning från idé till produkt". (For pioneering research on system identification and adaptive control and for his ability to transfer research in automatic control to successful industrial products.)
 • The Rufus Oldenburger Medal, the American Society of Mechanical Engineers, 1985. "In recognition of his technical contributions to the theories of system identification and adaptive control, development of methods and software for computer aided control system design and innovation and leadership in engineering education and application of control engineering in industry".
 • Wilhelm Westrups Prize from the Royal Physiographical Society, Lund, 1983. "TilI framstående vetenskapsidkare som gagnat naturvetenskapens tillämpning inom lantbruket, dess binäringar och industrin, företrädesvis i Skåne". ("To a prominent scientist who has promoted the application of Natural Science in industry in Scania".)
 • The Callender Silver Medal, Institute of Measurement and Control, London 1980.
 • Fellow of IEEE. "For comprehensive contributions to stochastic control theory", 1970.
 • Best High School Examination (9A, 2a, 5AB) Östersunds Högre Allmännna Läroverk, 1953.

Supervised PhD Students:

Karl Eklund, 1971
Krister Mårtensson, 1972
Torsten Söderström, 1973
Björn Wittenmark, 1973
Per Hagander, 1973
Gunnar Bengtsson, 1973
Ivar Gustavsson, 1974
Lennart Ljung, 1974
Bo Leden, 1975
Ulf Borisson, 1975
Torkel Glad, 1976
Jan Sternby, 1977
Jan Holst, 1977
Lars Jensen, 1978
Hilding Elmqvist, 1978
Lars Pernebo, 1978
Bo Egardt, 1978
Claes Källström, 1979
Johan Wieslander, 1979
Per Molander, 1979
Carl Fredrik Mannerfelt, 1981
Matz Lenells, 1982 (co-supervised by P. Hagander)
Rolf Johansson, 1983 (co-supervised by P. Hagander)
Tore Hägglund, 1984
Sven Erik Mattsson, 1984
Lars Nielsen, 1985
Bengt Mårtensson, 1986
Karl-Erik Årzén, 1987
Carlos Canudas de Wit, 1987 (co-supervised by I. D. Landau, Grenoble)
Mats Lilja, 1989
Lars Rundqwist, 1991 (co-supervised by B. Wittenmark)
Ulf Holmberg, 1991
Michael Lundh, 1991
Kjell Gustafsson, 1992 (co-supervised by G. Söderlind och P. Hagander)
Per Persson, 1992
Ola Dahl, 1992 (co-supervised by L Nielsen)
Bo Bernhardsson, 1992 (co-supervised by P. Hagander)
Jan Eric Larsson, 1992
Bernt Nilsson, 1993 (co-supervised by S. E. Mattsson)
Per-Olof Källen, 1994 (co-supervised by B. Wittenmark)
Anders Hansson, 1995 (co-supervised by P. Hagander)
Henrik Olsson, 1996
Klas Nilssson, 1996 (co-supervised by R. Johansson)
Ulf Jönsson, 1997 (co-supervised by A. Rantzer)
Karl Henrik Johansson, 1998 (co-supervised by A. Rantzer)
Jörgen Malmborg, 1998 (co-supervised by B. Bernhardsson)
Johan Eker, 1999 (co-supervised by K-E Årzen)
Helene Panagopoulos, 2000 (co-supervised by T. Hägglund)
Anders Wallen, 2000 (co-supervised by T. Hägglund)
Jonas Eborn, 2001 (co-supervised by A. Rantzer)
Niklas Karlsson, 2001 (co-supervised by B. Bamieh, UCSB)
Hubertus Tummescheit, 2002 (co-supervised by A. Rantzer)
Abhishek Srivastava, 2006 (co-supervised by K. Turner)
Laura Oropeza-Ramos, 2007 (co-supervised by K. Turner)
Josefin Berner, 2017 (cosupervised by Tore Hägglund)

 

Supervised Masters Theses:

More than 200

 

Patents:

 • Swedish patent nr 8501665-7, 1987-03-05. Förfarande och anordning för inställning av en digital regulator. Co-inventor Tore Hägglund. Patent also granted in USA 4,758,943, 1988-07-19.
 • Swedish patent nr 8104989-2 1983-07-21 Förfarande för inställning av en PID regulator. (Methods and an apparatus for tuning a PID regulator.) Co-inventor Tore Hägglund. Patent also granted in USA 4,549,123,1985-10-22, Canada 1 207 511,1986-03-04, Finland 77435,1986-12-19. This patent has resulted in substantial production in Swedish industry and exports.
 • Swedish patent nr 189939. "Anordning för alstring av ett artificiellt tröghetsmoment hos ett roterbart anordnat system". (Device for creating an artificial moment of inertia in a rotating system.) Co-inventor Folke Hector Philips. Granted January 16 1964. Patent also granted in England, France, Holland, Canada, Germany, USA, Austria, Japan. This patent describes a new way of implementing Schuler tuning in an inertial guidance system. Systems have been built for military applications.


Adress: Naturvetarvägen 18, 223 62, Lund

E-postkja@control.lth.se

Phone: +46 46 222 87 81
Hämtställe 9

Postadress Box 118, 221 00 Lund