LTH-image

Automatic Control

The Department of Automatic Control at Lund University was created in 1965 and has today grown to hosting about 60 people.

We give courses within the regular engineering program to students from different areas of engineering. We also have a PhD program where the students specialize in various theories and applications of automatic control.

Our research is concentrated to seven areas:
Modeling and Control of Complex Systems, Control and Real-Time Computing, Process Control, Robotics, Automotive Systems, Biomedical Projects and Tools.

The department is hosting several large research projects funded by the European Commission and Swedish funding agencies. There is also active collaboration with industry.

Positions for PhD students are announced here, usually around April 1 and October 1.

News

2018-04-26

Under två dagar besökte forskningsingenjörer och administratörer från Institutionen för reglerteknik på Lunds universitet Universität Stuttgart och SimTech för utbyte och kompetensutveckling. Se något från besöket här.

En dag spenderades också på IPA Fraunhofer och Arena 2036.

2018-04-20

Vi gratulerar Josefin Berner som fått Oscar II:s stipendium för sin avhandling "Automatic Controller Tuning using Relay-based Model identification. Josefin arbetar nu på Knightec i Lund.

Josefin Berner har i sin avhandling tagit fram metoder för automatisk inställning av regulatorer. Att automatiskt ställa in regulatorer är den moderna teknikens svar på processindustrins problem. Detta är ett typexempel på hur digitaliseringen kan hjälpa processindustrin att bli effektivare och mindre energikrävande samtidigt som miljöpåverkan minskar.
I sin avhandling har Josefin Berner kombinerat teoretisk forskning med praktiska försök och verifieringar både i laboratorier och i samarbete med industrin. Josefin Berner är inte bara en skicklig forskare. Hon är dessutom ett föredöme när det gäller att förklara forskningen för icke-tekniker. Hon har bland annat skrivit en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen i form av en ”sagobok”, som har blivit mycket uppmärksammad.

2018-04-05

Marcus Greiff, numera doktorand på Reglerteknik, får Sparbankstiftelsen Skånes pris för särskilt framstående examensarbete med motiveringen:

Examensarbetet behandlar obemannade flygande farkoster och system för autonom flygning och är ett samarbete med företaget Bitcraze i Malmö. Marcus har inom exjobbet bidragit med excellenta teoretiska bidrag och grundliga verifieringar i simulering och experiment. Han har visat skicklig ingenjörsmässig förmåga att integrera teori och praktik och implementera resultaten i såväl hårdvara som mjukvara. Examensarbetet har resulterat i två kommersiella produkter, öppen källkod för quadcopterstyrning samt konferensbidrag till internationellt erkända konferenser.

Vi gratulerar Marcus!

2018-02-28

We congratulate Charlotta Johnsson on her appointment as Professor in Automatic Control! She is the first female professor in Automatic Control in Sweden and we are very proud to have her here in Lund.

Recent Publications

Conference Contribution:
Li Zhu et al: Key performance indicators for manufacturing operations management in the process industry. 2018.

Journal Article:
Morteza Mohaqeqi et al: Optimal harmonic period assignment : complexity results and approximation algorithms. 2018.

Conference Contribution:
Yang Xu et al: Jitter-Robust LQG Control and Real-Time Scheduling Co-Design. 2018.

Journal Article:
Yongxin Chen et al: An Efficient Algorithm for Matrix-Valued and Vector-Valued Optimal Mass Transport. 2018.

Journal Article:
Christian Grussler et al: Low-Rank Optimization with Convex Constraints. 2018.

Conference Contribution:
Sara Sigfridsson et al: Modeling of Fuel Cell Hybrid Vehicle in Modelica: Architecture and Drive Cycle Simulation. 2018.

Journal Article:
Reza Safari et al: Impedance Matching for VSC-HVDC Damping Controller Gain Selection. 2018.

Journal Article:
Kristian Soltesz, Anton Cervin: When is PID a good choice?. 2018.

Conference Contribution:
Martin Karlsson et al: Convergence of Dynamical Movement Primitives with Temporal Coupling. 2018.

Conference Contribution:
Martin Karlsson et al: Detection and Control of Contact Force Transients in Robotic Manipulation without a Force Sensor. 2018.